Uprawnienia

Biuro rachunkowe tanieksiegowanie.com posiada certyfikat księgowy nr 62287 oraz 62278 wydane przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Certyfikat uprawnia do świadczenia usług w zakresie:

  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
  • prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.