Usługi księgowe

Oferujemy pełen zakres usług księgowo-finansowych,m.in.:

 • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych
 • rozliczanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej
 • rozliczanie VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT, VAT UE, akcyza, PCC, ORDU)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,wyposażenia, itp.
 • wsparcie przy ustalaniu polityki rachunkowości
 • przygotowanie sprawozdań finansowych
 • raportowanie GUS, NBP, na potrzeby klienta
 • wystawianie dokumentów w imieniu klienta (faktury, noty korygujące, noty odsetkowe)
 • wsparcie w procesie optymalizacji kosztów
 • reprezentowanie firmy w US i ZUS
 • odtwarzanie ksiąg, wyprowadzanie zaległości
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • odbiór dokumentów od klienta