Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy prowadzenie obsługi płacowej, w tym:

 • miesięczne naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
 • ustalanie uprawnień do urlopów macierzyńskich, wychowawczych
 • przygotowanie deklaracji podatkowych w imieniu pracodawcy
 • kalkulacja zobowiązań wobec ZUS
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz zwolnień lekarskich
 • rozliczanie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Ponadto prowadzimy kompleksową obsługę kadrową:

 • przygotowywanie dla pracowników Klienta umów o pracę, umów cywilno-prawnych aneksów, wypowiedzeń
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • obsługa refundacji z tytułu zatrudnienia absolwenta, osoby bezrobotnej, itp.
 • przygotowywanie wszelkich pism, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, itp.